• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 48 lần 48 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 48 lần 48 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 36 lần 36 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 18 lần 28 lần 41 lần 83 lần
  1 5 lần 18 lần 28 lần 37 lần 83 lần
  2 9 lần 9 lần 26 lần 41 lần 72 lần
  3 10 lần 9 lần 26 lần 42 lần 72 lần
  4 7 lần 15 lần 25 lần 39 lần 78 lần
  5 6 lần 15 lần 25 lần 29 lần 78 lần
  6 5 lần 19 lần 30 lần 40 lần 79 lần
  7 4 lần 19 lần 30 lần 30 lần 79 lần
  8 15 lần 13 lần 26 lần 56 lần 80 lần
  9 9 lần 13 lần 26 lần 50 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so