• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 25 lần 37 lần 83 lần
  1 7 lần 16 lần 25 lần 38 lần 83 lần
  2 6 lần 11 lần 24 lần 55 lần 77 lần
  3 6 lần 11 lần 24 lần 37 lần 77 lần
  4 9 lần 15 lần 32 lần 38 lần 106 lần
  5 8 lần 15 lần 32 lần 30 lần 106 lần
  6 8 lần 13 lần 24 lần 40 lần 70 lần
  7 4 lần 13 lần 24 lần 27 lần 70 lần
  8 13 lần 14 lần 28 lần 55 lần 79 lần
  9 10 lần 14 lần 28 lần 48 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so