• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 18 lần 18 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 18 lần 18 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 19 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 15 lần 15 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 15 lần 15 lần
  6 13 lần 13 lần 13 lần 17 lần 17 lần
  7 13 lần 13 lần 13 lần 17 lần 17 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 21 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 21 lần 21 lần 21 lần
  1 6 lần 12 lần 21 lần 19 lần 21 lần
  2 13 lần 12 lần 19 lần 22 lần 19 lần
  3 12 lần 12 lần 19 lần 22 lần 19 lần
  4 5 lần 18 lần 22 lần 11 lần 22 lần
  5 9 lần 18 lần 22 lần 18 lần 22 lần
  6 9 lần 17 lần 22 lần 17 lần 22 lần
  7 6 lần 17 lần 22 lần 18 lần 22 lần
  8 7 lần 7 lần 11 lần 24 lần 11 lần
  9 8 lần 7 lần 11 lần 17 lần 11 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so