• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 27 lần 27 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 25 lần 39 lần 78 lần
  1 10 lần 14 lần 25 lần 50 lần 78 lần
  2 9 lần 15 lần 39 lần 41 lần 93 lần
  3 6 lần 15 lần 39 lần 36 lần 93 lần
  4 9 lần 15 lần 28 lần 52 lần 88 lần
  5 8 lần 15 lần 28 lần 43 lần 88 lần
  6 7 lần 15 lần 23 lần 28 lần 80 lần
  7 7 lần 15 lần 23 lần 41 lần 80 lần
  8 9 lần 16 lần 32 lần 40 lần 92 lần
  9 9 lần 16 lần 32 lần 35 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so