• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 28 lần 43 lần 92 lần
  1 9 lần 16 lần 28 lần 38 lần 92 lần
  2 9 lần 13 lần 23 lần 35 lần 78 lần
  3 9 lần 13 lần 23 lần 40 lần 78 lần
  4 10 lần 12 lần 28 lần 45 lần 75 lần
  5 5 lần 12 lần 28 lần 32 lần 75 lần
  6 6 lần 11 lần 21 lần 40 lần 81 lần
  7 8 lần 11 lần 21 lần 44 lần 81 lần
  8 6 lần 17 lần 35 lần 47 lần 76 lần
  9 9 lần 17 lần 35 lần 41 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so