• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 45 lần 45 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 45 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 27 lần 44 lần 94 lần
  1 8 lần 13 lần 27 lần 36 lần 94 lần
  2 7 lần 14 lần 26 lần 54 lần 72 lần
  3 6 lần 14 lần 26 lần 42 lần 72 lần
  4 7 lần 16 lần 36 lần 37 lần 91 lần
  5 9 lần 16 lần 36 lần 38 lần 91 lần
  6 7 lần 13 lần 28 lần 34 lần 82 lần
  7 12 lần 13 lần 28 lần 41 lần 82 lần
  8 7 lần 13 lần 24 lần 38 lần 68 lần
  9 10 lần 13 lần 24 lần 41 lần 68 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so