• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 7 lần 21 lần 31 lần 80 lần
  1 13 lần 7 lần 21 lần 42 lần 80 lần
  2 13 lần 20 lần 28 lần 51 lần 86 lần
  3 12 lần 20 lần 28 lần 43 lần 86 lần
  4 5 lần 20 lần 35 lần 34 lần 91 lần
  5 6 lần 20 lần 35 lần 41 lần 91 lần
  6 7 lần 17 lần 27 lần 41 lần 73 lần
  7 8 lần 17 lần 27 lần 40 lần 73 lần
  8 4 lần 8 lần 22 lần 34 lần 72 lần
  9 9 lần 8 lần 22 lần 48 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so