• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 44 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 18 lần 31 lần 43 lần 78 lần
  1 11 lần 18 lần 31 lần 38 lần 78 lần
  2 4 lần 12 lần 23 lần 35 lần 82 lần
  3 11 lần 12 lần 23 lần 40 lần 82 lần
  4 11 lần 10 lần 22 lần 46 lần 74 lần
  5 7 lần 10 lần 22 lần 43 lần 74 lần
  6 5 lần 16 lần 29 lần 42 lần 74 lần
  7 4 lần 16 lần 29 lần 32 lần 74 lần
  8 10 lần 18 lần 32 lần 49 lần 86 lần
  9 6 lần 18 lần 32 lần 37 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so