• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 40 lần 40 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 39 lần 39 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 18 lần 39 lần 49 lần 90 lần
  1 4 lần 18 lần 39 lần 36 lần 90 lần
  2 7 lần 9 lần 23 lần 34 lần 88 lần
  3 10 lần 9 lần 23 lần 33 lần 88 lần
  4 8 lần 9 lần 20 lần 46 lần 63 lần
  5 11 lần 9 lần 20 lần 39 lần 63 lần
  6 8 lần 13 lần 19 lần 48 lần 88 lần
  7 8 lần 13 lần 19 lần 41 lần 88 lần
  8 6 lần 17 lần 29 lần 41 lần 84 lần
  9 8 lần 17 lần 29 lần 38 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so