• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
  6 13 lần 13 lần 13 lần 43 lần 43 lần
  7 13 lần 13 lần 13 lần 43 lần 43 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 45 lần 45 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 28 lần 43 lần 75 lần
  1 10 lần 13 lần 28 lần 39 lần 75 lần
  2 7 lần 14 lần 29 lần 45 lần 86 lần
  3 9 lần 14 lần 29 lần 35 lần 86 lần
  4 7 lần 11 lần 30 lần 35 lần 90 lần
  5 11 lần 11 lần 30 lần 38 lần 90 lần
  6 10 lần 15 lần 27 lần 47 lần 71 lần
  7 6 lần 15 lần 27 lần 39 lần 71 lần
  8 3 lần 14 lần 24 lần 38 lần 82 lần
  9 10 lần 14 lần 24 lần 46 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so