• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 21 lần 35 lần 70 lần
  1 10 lần 11 lần 21 lần 52 lần 70 lần
  2 8 lần 16 lần 36 lần 38 lần 107 lần
  3 9 lần 16 lần 36 lần 49 lần 107 lần
  4 4 lần 10 lần 20 lần 37 lần 80 lần
  5 5 lần 10 lần 20 lần 25 lần 80 lần
  6 7 lần 17 lần 29 lần 42 lần 98 lần
  7 5 lần 17 lần 29 lần 42 lần 98 lần
  8 17 lần 11 lần 24 lần 47 lần 79 lần
  9 10 lần 11 lần 24 lần 38 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so