• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 5 lần 22 lần 34 lần 66 lần
  1 12 lần 17 lần 34 lần 50 lần 93 lần
  2 8 lần 14 lần 30 lần 43 lần 76 lần
  3 11 lần 12 lần 20 lần 32 lần 75 lần
  4 6 lần 14 lần 23 lần 38 lần 84 lần
  5 9 lần 16 lần 30 lần 38 lần 86 lần
  6 8 lần 17 lần 29 lần 42 lần 80 lần
  7 9 lần 12 lần 21 lần 37 lần 84 lần
  8 7 lần 14 lần 29 lần 42 lần 87 lần
  9 9 lần 14 lần 32 lần 49 lần 79 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 7 lần 26 lần 39 lần 72 lần
  1 5 lần 9 lần 20 lần 33 lần 71 lần
  2 11 lần 15 lần 37 lần 52 lần 96 lần
  3 11 lần 22 lần 34 lần 44 lần 92 lần
  4 9 lần 17 lần 32 lần 52 lần 90 lần
  5 8 lần 18 lần 37 lần 54 lần 104 lần
  6 11 lần 17 lần 27 lần 39 lần 79 lần
  7 6 lần 7 lần 16 lần 30 lần 70 lần
  8 9 lần 13 lần 23 lần 32 lần 68 lần
  9 8 lần 10 lần 18 lần 30 lần 68 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so