• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 53 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 8 lần 21 lần 38 lần 77 lần
  1 9 lần 8 lần 21 lần 35 lần 77 lần
  2 10 lần 16 lần 26 lần 35 lần 81 lần
  3 12 lần 16 lần 26 lần 50 lần 81 lần
  4 8 lần 12 lần 27 lần 39 lần 70 lần
  5 7 lần 12 lần 27 lần 34 lần 70 lần
  6 10 lần 20 lần 34 lần 33 lần 81 lần
  7 4 lần 20 lần 34 lần 47 lần 81 lần
  8 8 lần 13 lần 28 lần 44 lần 93 lần
  9 10 lần 13 lần 28 lần 50 lần 93 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so