• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 13 lần 25 lần 44 lần 81 lần
  1 6 lần 9 lần 30 lần 41 lần 81 lần
  2 7 lần 11 lần 30 lần 49 lần 90 lần
  3 10 lần 16 lần 27 lần 38 lần 82 lần
  4 11 lần 20 lần 29 lần 40 lần 70 lần
  5 5 lần 11 lần 29 lần 44 lần 97 lần
  6 11 lần 16 lần 23 lần 37 lần 81 lần
  7 11 lần 17 lần 33 lần 47 lần 89 lần
  8 3 lần 10 lần 19 lần 30 lần 75 lần
  9 7 lần 12 lần 25 lần 35 lần 64 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 16 lần 26 lần 81 lần
  1 4 lần 10 lần 23 lần 33 lần 83 lần
  2 6 lần 9 lần 25 lần 37 lần 72 lần
  3 10 lần 20 lần 34 lần 41 lần 67 lần
  4 7 lần 8 lần 21 lần 32 lần 73 lần
  5 12 lần 18 lần 34 lần 46 lần 78 lần
  6 13 lần 21 lần 33 lần 53 lần 86 lần
  7 11 lần 17 lần 30 lần 51 lần 94 lần
  8 8 lần 14 lần 25 lần 45 lần 88 lần
  9 7 lần 12 lần 29 lần 41 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 12 -2018 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so