Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 11 lần 25 lần 47 lần 96 lần
1 11 lần 11 lần 25 lần 47 lần 96 lần
2 8 lần 19 lần 35 lần 41 lần 93 lần
3 10 lần 19 lần 35 lần 50 lần 93 lần
4 6 lần 19 lần 29 lần 40 lần 86 lần
5 6 lần 19 lần 29 lần 34 lần 86 lần
6 7 lần 15 lần 32 lần 44 lần 88 lần
7 10 lần 15 lần 32 lần 35 lần 88 lần
8 4 lần 12 lần 24 lần 30 lần 86 lần
9 10 lần 12 lần 24 lần 37 lần 86 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 12 -2022 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7