Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 29 lần 29 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 11 lần 25 lần 47 lần 96 lần
1 11 lần 11 lần 25 lần 47 lần 96 lần
2 8 lần 19 lần 35 lần 41 lần 93 lần
3 10 lần 19 lần 35 lần 50 lần 93 lần
4 6 lần 19 lần 29 lần 40 lần 86 lần
5 6 lần 19 lần 29 lần 34 lần 86 lần
6 7 lần 15 lần 32 lần 44 lần 88 lần
7 10 lần 15 lần 32 lần 35 lần 88 lần
8 4 lần 12 lần 24 lần 30 lần 86 lần
9 10 lần 12 lần 24 lần 37 lần 86 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc