• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 19 lần 32 lần 43 lần 82 lần
  1 7 lần 19 lần 32 lần 42 lần 82 lần
  2 12 lần 9 lần 21 lần 47 lần 74 lần
  3 9 lần 9 lần 21 lần 47 lần 74 lần
  4 8 lần 20 lần 32 lần 45 lần 96 lần
  5 7 lần 20 lần 32 lần 38 lần 96 lần
  6 8 lần 11 lần 34 lần 29 lần 95 lần
  7 6 lần 11 lần 34 lần 42 lần 95 lần
  8 6 lần 18 lần 29 lần 34 lần 92 lần
  9 9 lần 18 lần 29 lần 38 lần 92 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so