• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 53 lần 53 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 34 lần 34 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 35 lần 35 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 8 lần 18 lần 25 lần 69 lần
  1 6 lần 8 lần 18 lần 41 lần 69 lần
  2 8 lần 12 lần 20 lần 41 lần 88 lần
  3 9 lần 12 lần 20 lần 47 lần 88 lần
  4 6 lần 12 lần 25 lần 50 lần 80 lần
  5 10 lần 12 lần 25 lần 44 lần 80 lần
  6 7 lần 15 lần 36 lần 36 lần 88 lần
  7 8 lần 15 lần 36 lần 34 lần 88 lần
  8 7 lần 13 lần 28 lần 44 lần 94 lần
  9 14 lần 13 lần 28 lần 43 lần 94 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so