Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 41 lần 41 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 46 lần 46 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 41 lần 41 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
9 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc