Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 94 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 67 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 80 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 72 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 92 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 82 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 44 lần 84 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 77 lần
8 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 84 lần
9 13 lần 13 lần 13 lần 48 lần 78 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 25 lần 62 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 79 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 81 lần
3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 85 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 82 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 77 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 86 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 85 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 90 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 53 lần 83 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

TK XS Miền Bắc

month-backward Tháng 07 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7