Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
2 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
3 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
6 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
8 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 16 lần 31 lần 49 lần 85 lần
1 7 lần 16 lần 31 lần 32 lần 85 lần
2 10 lần 11 lần 24 lần 48 lần 78 lần
3 11 lần 11 lần 24 lần 39 lần 78 lần
4 6 lần 15 lần 34 lần 51 lần 79 lần
5 10 lần 15 lần 34 lần 51 lần 79 lần
6 4 lần 17 lần 29 lần 36 lần 93 lần
7 8 lần 17 lần 29 lần 35 lần 93 lần
8 9 lần 13 lần 32 lần 36 lần 94 lần
9 9 lần 13 lần 32 lần 28 lần 94 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc