• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 43 lần 43 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 43 lần 43 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 20 lần 31 lần 72 lần
  1 8 lần 14 lần 20 lần 35 lần 72 lần
  2 8 lần 16 lần 27 lần 35 lần 73 lần
  3 4 lần 16 lần 27 lần 32 lần 73 lần
  4 6 lần 14 lần 27 lần 37 lần 76 lần
  5 11 lần 14 lần 27 lần 45 lần 76 lần
  6 10 lần 7 lần 21 lần 39 lần 65 lần
  7 11 lần 7 lần 21 lần 52 lần 65 lần
  8 7 lần 12 lần 26 lần 38 lần 71 lần
  9 7 lần 12 lần 26 lần 34 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 01 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so