• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  3 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 45 lần 45 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 15 lần 28 lần 36 lần 77 lần
  1 7 lần 15 lần 28 lần 34 lần 77 lần
  2 6 lần 14 lần 25 lần 34 lần 66 lần
  3 10 lần 14 lần 25 lần 44 lần 66 lần
  4 10 lần 9 lần 19 lần 42 lần 70 lần
  5 7 lần 9 lần 19 lần 41 lần 70 lần
  6 5 lần 14 lần 30 lần 35 lần 86 lần
  7 7 lần 14 lần 30 lần 45 lần 86 lần
  8 7 lần 16 lần 29 lần 38 lần 86 lần
  9 8 lần 16 lần 29 lần 56 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so