• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 19 lần 19 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 8 lần 33 lần 42 lần 88 lần
  1 12 lần 8 lần 33 lần 48 lần 88 lần
  2 11 lần 16 lần 26 lần 27 lần 94 lần
  3 7 lần 16 lần 26 lần 64 lần 94 lần
  4 5 lần 14 lần 14 lần 30 lần 67 lần
  5 13 lần 14 lần 14 lần 47 lần 67 lần
  6 4 lần 19 lần 54 lần 27 lần 98 lần
  7 6 lần 19 lần 54 lần 35 lần 98 lần
  8 8 lần 9 lần 19 lần 36 lần 83 lần
  9 12 lần 9 lần 19 lần 49 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so