• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  6 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  7 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 23 lần 37 lần 77 lần
  1 13 lần 14 lần 23 lần 56 lần 77 lần
  2 7 lần 22 lần 39 lần 31 lần 96 lần
  3 10 lần 22 lần 39 lần 39 lần 96 lần
  4 9 lần 10 lần 23 lần 41 lần 64 lần
  5 2 lần 10 lần 23 lần 35 lần 64 lần
  6 8 lần 16 lần 28 lần 35 lần 68 lần
  7 8 lần 16 lần 28 lần 37 lần 68 lần
  8 10 lần 14 lần 31 lần 52 lần 86 lần
  9 7 lần 14 lần 31 lần 42 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so