• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 35 lần 35 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 23 lần 38 lần 62 lần
  1 12 lần 12 lần 23 lần 42 lần 62 lần
  2 9 lần 16 lần 28 lần 39 lần 74 lần
  3 8 lần 16 lần 28 lần 43 lần 74 lần
  4 7 lần 13 lần 24 lần 42 lần 67 lần
  5 67 lần 13 lần 24 lần 31 lần 67 lần
  6 9 lần 14 lần 35 lần 44 lần 72 lần
  7 11 lần 14 lần 35 lần 37 lần 72 lần
  8 11 lần 14 lần 35 lần 38 lần 77 lần
  9 8 lần 14 lần 35 lần 51 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so