Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 50 lần 50 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 18 lần 18 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 42 lần 42 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 23 lần 39 lần 50 lần 93 lần
1 5 lần 23 lần 39 lần 34 lần 93 lần
2 9 lần 14 lần 23 lần 43 lần 72 lần
3 4 lần 14 lần 23 lần 28 lần 72 lần
4 11 lần 9 lần 25 lần 54 lần 80 lần
5 9 lần 9 lần 25 lần 45 lần 80 lần
6 6 lần 9 lần 18 lần 36 lần 68 lần
7 6 lần 9 lần 18 lần 32 lần 68 lần
8 8 lần 24 lần 34 lần 46 lần 109 lần
9 11 lần 24 lần 34 lần 37 lần 109 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc