• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 47 lần 47 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 18 lần 32 lần 44 lần 82 lần
  1 5 lần 18 lần 32 lần 37 lần 82 lần
  2 10 lần 10 lần 22 lần 48 lần 73 lần
  3 9 lần 10 lần 22 lần 47 lần 73 lần
  4 6 lần 21 lần 35 lần 42 lần 97 lần
  5 10 lần 21 lần 35 lần 39 lần 97 lần
  6 11 lần 12 lần 31 lần 35 lần 94 lần
  7 7 lần 12 lần 31 lần 42 lần 94 lần
  8 7 lần 13 lần 27 lần 34 lần 89 lần
  9 7 lần 13 lần 27 lần 37 lần 89 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so