• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 24 lần 37 lần 81 lần
  1 6 lần 15 lần 24 lần 38 lần 81 lần
  2 8 lần 12 lần 24 lần 49 lần 79 lần
  3 9 lần 12 lần 24 lần 42 lần 79 lần
  4 7 lần 15 lần 33 lần 41 lần 106 lần
  5 9 lần 15 lần 33 lần 30 lần 106 lần
  6 7 lần 14 lần 27 lần 39 lần 74 lần
  7 5 lần 14 lần 27 lần 26 lần 74 lần
  8 13 lần 15 lần 29 lần 55 lần 82 lần
  9 9 lần 15 lần 29 lần 48 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so