• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 51 lần 51 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 51 lần 51 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 29 lần 29 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  8 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  9 14 lần 14 lần 14 lần 44 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 11 lần 24 lần 35 lần 74 lần
  1 12 lần 11 lần 24 lần 53 lần 74 lần
  2 9 lần 16 lần 40 lần 41 lần 95 lần
  3 9 lần 16 lần 40 lần 38 lần 95 lần
  4 8 lần 14 lần 25 lần 49 lần 86 lần
  5 7 lần 14 lần 25 lần 39 lần 86 lần
  6 5 lần 17 lần 28 lần 28 lần 84 lần
  7 6 lần 17 lần 28 lần 40 lần 84 lần
  8 10 lần 13 lần 32 lần 44 lần 86 lần
  9 9 lần 13 lần 32 lần 38 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so