• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 26 lần 42 lần 91 lần
  1 8 lần 14 lần 26 lần 34 lần 91 lần
  2 11 lần 13 lần 22 lần 37 lần 77 lần
  3 6 lần 13 lần 22 lần 39 lần 77 lần
  4 13 lần 14 lần 31 lần 48 lần 73 lần
  5 8 lần 14 lần 31 lần 36 lần 73 lần
  6 8 lần 13 lần 22 lần 41 lần 81 lần
  7 7 lần 13 lần 22 lần 43 lần 81 lần
  8 6 lần 21 lần 38 lần 44 lần 79 lần
  9 7 lần 21 lần 38 lần 41 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so