• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 32 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 30 lần 48 lần 90 lần
  1 8 lần 15 lần 30 lần 36 lần 90 lần
  2 7 lần 14 lần 26 lần 39 lần 74 lần
  3 5 lần 14 lần 26 lần 36 lần 74 lần
  4 5 lần 12 lần 27 lần 37 lần 78 lần
  5 9 lần 12 lần 27 lần 30 lần 78 lần
  6 12 lần 11 lần 24 lần 45 lần 81 lần
  7 8 lần 11 lần 24 lần 42 lần 81 lần
  8 10 lần 9 lần 21 lần 45 lần 82 lần
  9 9 lần 9 lần 21 lần 47 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 07 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so