• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 22 lần 30 lần 78 lần
  1 16 lần 6 lần 22 lần 44 lần 78 lần
  2 12 lần 22 lần 33 lần 50 lần 87 lần
  3 12 lần 22 lần 33 lần 45 lần 87 lần
  4 6 lần 20 lần 34 lần 36 lần 90 lần
  5 7 lần 20 lần 34 lần 38 lần 90 lần
  6 7 lần 19 lần 28 lần 41 lần 76 lần
  7 7 lần 19 lần 28 lần 41 lần 76 lần
  8 3 lần 9 lần 19 lần 30 lần 72 lần
  9 8 lần 9 lần 19 lần 50 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so