Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
1 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
4 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 32 lần 32 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 16 lần 34 lần 51 lần 109 lần
1 9 lần 16 lần 34 lần 36 lần 109 lần
2 10 lần 13 lần 25 lần 42 lần 78 lần
3 8 lần 13 lần 25 lần 38 lần 78 lần
4 5 lần 15 lần 30 lần 39 lần 79 lần
5 9 lần 15 lần 30 lần 49 lần 79 lần
6 4 lần 11 lần 26 lần 45 lần 69 lần
7 11 lần 11 lần 26 lần 39 lần 69 lần
8 10 lần 14 lần 23 lần 31 lần 83 lần
9 8 lần 14 lần 23 lần 35 lần 83 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc