• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 43 lần 43 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 28 lần 43 lần 76 lần
  1 1 lần 12 lần 28 lần 29 lần 76 lần
  2 10 lần 4 lần 17 lần 49 lần 68 lần
  3 10 lần 4 lần 17 lần 39 lần 68 lần
  4 8 lần 19 lần 37 lần 44 lần 99 lần
  5 8 lần 19 lần 37 lần 40 lần 99 lần
  6 8 lần 17 lần 27 lần 30 lần 87 lần
  7 6 lần 17 lần 27 lần 34 lần 87 lần
  8 10 lần 15 lần 28 lần 49 lần 85 lần
  9 11 lần 15 lần 28 lần 48 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so