• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 30 lần 44 lần 74 lần
  1 11 lần 15 lần 30 lần 37 lần 74 lần
  2 9 lần 14 lần 25 lần 37 lần 81 lần
  3 9 lần 14 lần 25 lần 38 lần 81 lần
  4 9 lần 13 lần 26 lần 44 lần 77 lần
  5 5 lần 13 lần 26 lần 43 lần 77 lần
  6 6 lần 15 lần 27 lần 43 lần 72 lần
  7 8 lần 15 lần 27 lần 34 lần 72 lần
  8 6 lần 16 lần 29 lần 44 lần 85 lần
  9 10 lần 16 lần 29 lần 41 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so