• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 38 lần 38 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 16 lần 37 lần 50 lần 89 lần
  1 3 lần 16 lần 37 lần 35 lần 89 lần
  2 8 lần 11 lần 22 lần 31 lần 86 lần
  3 6 lần 11 lần 22 lần 31 lần 86 lần
  4 10 lần 10 lần 19 lần 46 lần 60 lần
  5 11 lần 10 lần 19 lần 39 lần 60 lần
  6 9 lần 12 lần 17 lần 47 lần 84 lần
  7 7 lần 12 lần 17 lần 43 lần 84 lần
  8 9 lần 17 lần 31 lần 46 lần 84 lần
  9 9 lần 17 lần 31 lần 37 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so