• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 47 lần 47 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 21 lần 36 lần 78 lần
  1 5 lần 11 lần 21 lần 30 lần 78 lần
  2 7 lần 8 lần 18 lần 43 lần 62 lần
  3 9 lần 8 lần 18 lần 46 lần 62 lần
  4 8 lần 12 lần 31 lần 36 lần 81 lần
  5 11 lần 12 lần 31 lần 43 lần 81 lần
  6 9 lần 15 lần 34 lần 42 lần 92 lần
  7 7 lần 15 lần 34 lần 40 lần 92 lần
  8 10 lần 16 lần 24 lần 50 lần 76 lần
  9 8 lần 16 lần 24 lần 39 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so