• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 48 lần 48 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 48 lần 48 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 23 lần 34 lần 71 lần
  1 10 lần 12 lần 23 lần 50 lần 71 lần
  2 11 lần 16 lần 33 lần 37 lần 107 lần
  3 11 lần 16 lần 33 lần 47 lần 107 lần
  4 5 lần 13 lần 23 lần 37 lần 78 lần
  5 5 lần 13 lần 23 lần 27 lần 78 lần
  6 5 lần 16 lần 30 lần 44 lần 99 lần
  7 6 lần 16 lần 30 lần 42 lần 99 lần
  8 13 lần 9 lần 22 lần 49 lần 81 lần
  9 8 lần 9 lần 22 lần 38 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so