• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 14 lần 25 lần 43 lần 84 lần
  1 10 lần 14 lần 25 lần 46 lần 84 lần
  2 6 lần 13 lần 34 lần 40 lần 91 lần
  3 12 lần 13 lần 34 lần 32 lần 91 lần
  4 6 lần 13 lần 25 lần 45 lần 75 lần
  5 10 lần 13 lần 25 lần 45 lần 75 lần
  6 8 lần 16 lần 23 lần 46 lần 72 lần
  7 4 lần 16 lần 23 lần 31 lần 72 lần
  8 12 lần 12 lần 30 lần 44 lần 87 lần
  9 6 lần 12 lần 30 lần 33 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so