• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 41 lần 41 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 41 lần 41 lần
  6 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  7 11 lần 11 lần 11 lần 42 lần 42 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 27 lần 42 lần 75 lần
  1 6 lần 13 lần 27 lần 38 lần 75 lần
  2 8 lần 13 lần 25 lần 43 lần 86 lần
  3 9 lần 13 lần 25 lần 39 lần 86 lần
  4 6 lần 12 lần 28 lần 35 lần 94 lần
  5 9 lần 12 lần 28 lần 40 lần 94 lần
  6 13 lần 16 lần 28 lần 49 lần 73 lần
  7 7 lần 16 lần 28 lần 37 lần 73 lần
  8 5 lần 12 lần 25 lần 36 lần 77 lần
  9 10 lần 12 lần 25 lần 46 lần 77 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so