• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 41 lần 41 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 41 lần 41 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 21 lần 30 lần 73 lần
  1 8 lần 14 lần 21 lần 34 lần 73 lần
  2 7 lần 15 lần 27 lần 37 lần 71 lần
  3 6 lần 15 lần 27 lần 34 lần 71 lần
  4 5 lần 16 lần 26 lần 32 lần 76 lần
  5 11 lần 16 lần 26 lần 46 lần 76 lần
  6 11 lần 8 lần 23 lần 42 lần 69 lần
  7 11 lần 8 lần 23 lần 49 lần 69 lần
  8 6 lần 7 lần 26 lần 37 lần 70 lần
  9 8 lần 7 lần 26 lần 37 lần 70 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so