Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
3 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 54 lần 54 lần
7 11 lần 11 lần 11 lần 54 lần 54 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 11 lần 25 lần 37 lần 81 lần
1 5 lần 11 lần 25 lần 33 lần 81 lần
2 9 lần 12 lần 21 lần 48 lần 78 lần
3 13 lần 12 lần 21 lần 46 lần 78 lần
4 5 lần 17 lần 32 lần 34 lần 88 lần
5 10 lần 17 lần 32 lần 44 lần 88 lần
6 4 lần 18 lần 35 lần 39 lần 80 lần
7 11 lần 18 lần 35 lần 42 lần 80 lần
8 4 lần 8 lần 20 lần 41 lần 77 lần
9 13 lần 8 lần 20 lần 41 lần 77 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc