• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 35 lần 35 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  8 18 lần 18 lần 18 lần 52 lần 52 lần
  9 18 lần 18 lần 18 lần 52 lần 52 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 17 lần 24 lần 36 lần 78 lần
  1 12 lần 17 lần 24 lần 39 lần 78 lần
  2 8 lần 19 lần 30 lần 33 lần 71 lần
  3 9 lần 19 lần 30 lần 44 lần 71 lần
  4 11 lần 10 lần 19 lần 46 lần 68 lần
  5 4 lần 10 lần 19 lần 40 lần 68 lần
  6 7 lần 13 lần 29 lần 36 lần 84 lần
  7 6 lần 13 lần 29 lần 41 lần 84 lần
  8 7 lần 16 lần 32 lần 36 lần 88 lần
  9 8 lần 16 lần 32 lần 54 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so