• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 39 lần 39 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 32 lần 47 lần 83 lần
  1 6 lần 16 lần 32 lần 33 lần 83 lần
  2 6 lần 11 lần 23 lần 43 lần 75 lần
  3 9 lần 11 lần 23 lần 50 lần 75 lần
  4 4 lần 17 lần 32 lần 39 lần 90 lần
  5 13 lần 17 lần 32 lần 43 lần 90 lần
  6 11 lần 15 lần 33 lần 37 lần 95 lần
  7 9 lần 15 lần 33 lần 40 lần 95 lần
  8 10 lần 9 lần 25 lần 36 lần 86 lần
  9 3 lần 9 lần 25 lần 37 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so