Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
1 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 46 lần 46 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
7 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 51 lần 51 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 49 lần 49 lần
7 15 lần 15 lần 15 lần 40 lần 40 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 38 lần 38 lần
9 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc