• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 42 lần 42 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  6 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  7 14 lần 14 lần 14 lần 46 lần 46 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 16 lần 29 lần 37 lần 78 lần
  1 6 lần 16 lần 29 lần 27 lần 78 lần
  2 10 lần 11 lần 17 lần 50 lần 68 lần
  3 9 lần 11 lần 17 lần 39 lần 68 lần
  4 8 lần 13 lần 37 lần 46 lần 89 lần
  5 11 lần 13 lần 37 lần 46 lần 89 lần
  6 7 lần 18 lần 30 lần 45 lần 89 lần
  7 10 lần 18 lần 30 lần 43 lần 89 lần
  8 6 lần 13 lần 29 lần 39 lần 76 lần
  9 6 lần 13 lần 29 lần 33 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so