• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 49 lần 49 lần
  4 13 lần 13 lần 13 lần 36 lần 36 lần
  5 13 lần 13 lần 13 lần 36 lần 36 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 11 lần 26 lần 36 lần 75 lần
  1 12 lần 11 lần 26 lần 53 lần 75 lần
  2 5 lần 16 lần 35 lần 39 lần 96 lần
  3 13 lần 16 lần 35 lần 39 lần 96 lần
  4 5 lần 12 lần 25 lần 45 lần 87 lần
  5 5 lần 12 lần 25 lần 41 lần 87 lần
  6 8 lần 16 lần 30 lần 27 lần 86 lần
  7 9 lần 16 lần 30 lần 43 lần 86 lần
  8 9 lần 10 lần 29 lần 43 lần 82 lần
  9 11 lần 10 lần 29 lần 39 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so