• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 42 lần 42 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 28 lần 43 lần 89 lần
  1 7 lần 15 lần 28 lần 32 lần 89 lần
  2 8 lần 13 lần 24 lần 38 lần 76 lần
  3 6 lần 13 lần 24 lần 36 lần 76 lần
  4 16 lần 14 lần 29 lần 49 lần 73 lần
  5 9 lần 14 lần 29 lần 37 lần 73 lần
  6 6 lần 13 lần 21 lần 43 lần 80 lần
  7 8 lần 13 lần 21 lần 44 lần 80 lần
  8 6 lần 21 lần 38 lần 43 lần 82 lần
  9 7 lần 21 lần 38 lần 40 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so