• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 46 lần 46 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 27 lần 37 lần 92 lần
  1 11 lần 12 lần 27 lần 41 lần 92 lần
  2 12 lần 16 lần 29 lần 57 lần 77 lần
  3 5 lần 16 lần 29 lần 38 lần 77 lần
  4 8 lần 15 lần 40 lần 40 lần 98 lần
  5 7 lần 15 lần 40 lần 42 lần 98 lần
  6 11 lần 8 lần 25 lần 36 lần 82 lần
  7 5 lần 8 lần 25 lần 42 lần 82 lần
  8 6 lần 14 lần 25 lần 33 lần 69 lần
  9 9 lần 14 lần 25 lần 39 lần 69 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 08 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so