• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 16 lần 16 lần 16 lần 50 lần 50 lần
  1 16 lần 16 lần 16 lần 50 lần 50 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 43 lần 43 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 22 lần 32 lần 82 lần
  1 12 lần 10 lần 22 lần 45 lần 82 lần
  2 11 lần 21 lần 34 lần 50 lần 89 lần
  3 12 lần 21 lần 34 lần 41 lần 89 lần
  4 5 lần 17 lần 33 lần 37 lần 87 lần
  5 9 lần 17 lần 33 lần 39 lần 87 lần
  6 8 lần 20 lần 31 lần 41 lần 80 lần
  7 7 lần 20 lần 31 lần 41 lần 80 lần
  8 3 lần 10 lần 20 lần 29 lần 73 lần
  9 8 lần 10 lần 20 lần 50 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so